Vekalet Bilgileri

Vekaletname Bilgileri


Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil : 32422
Vergi Dairesi : Şişli
Adres : Cumhuriyet Mah. İncirlidede Cad. Nehir Sok. Modern Palas K7 D52 Şişli/İstanbul

Genel Dava Vekaleti için Yetkiler

Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Boşanma Davası Vekaleti için Yetkiler

» Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...» Gerekenler :

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

» Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

» Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

Copyright (c)2017 Avukat Funda Bıçak, Tüm Hakları Saklıdır. 
Web Tasarım: Elitnet
free website
built with
kopage