Miras-Eşya-Borçlar ve Kişiler Hukuku

- Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
- Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
- Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
- Miras sözleşmeleri
- Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
- Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
- Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme,
- Yaş Düzeltme
- Kazai Rüşt Davaları
- Vesayet ve Kayyım Davaları
- Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Copyright (c)2017 Avukat Funda Bıçak, Tüm Hakları Saklıdır. 
Web Tasarım: Elitnet
free website
built with
kopage